Gezondheid & welzijn zijn belangrijk. U heeft veel verantwoordelijkheden op dit vlak, en het worden er steeds meer. Bijvoorbeeld u blijft tot 12 jaar lang premiegevolgen zien van een medewerker die ziek uit dienst is gegaan.

Bedrijfsarts
Hoe wordt mijn medewerker nu echt weer beter? Wat is er aan de hand? De bedrijfarts is de aangewezen persoon hiervoor. Deze deskundige speelt een belangrijke rol bij verzuimbeoordeling en re-integratie. De bedrijfsarts is een adviseur voor ondernemers wanneer veiligheid, gezondheid en welzijn aan de orde zijn. Bedrijfsartsen kunnen namens u overleggen met andere medici.

Voor HR Results werken alleen volledig bevoegde en ervaren bedrijfsartsen die ingeschreven staan in het S.G.R.C (Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie)

Onze bedrijfsartsen


 

Re-integratiecoach
Op weg naar goed herstel en arbeidsgeschiktheid. Wanneer dat moeilijker is dan simpelweg beter melden is extra hulp soms welkom. Een gespecialiseerde re-integratiecoach helpt bij bij terugkeer naar het oude werk, of kan een 2e spoor re-integratie begeleiden wanneer terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is.

Reintegratiecoaches zijn gekwalificeerd en aangesloten bij een van de kwaliteitsbewakende beroepsverengingen.


Arbeidsdeskundige
Wat mag mijn tijdelijk zieke logistiek medewerker wel en niet aan zwaar werk doen?  De arbeidsdeskundige kijkt  bij arbeidsongeschikheid of een werknemer zijn eigen werkzaamheden nog kan verrichten. Of dat dat kan met specifieke aanpassingen van de functie, de inzet van noodzakelijke hulpmiddelen of aanpassingen in de organisatie. De Arbeidsdeskundige is een rol die in sommige UWV procedures verplicht wordt ingezet.

Voor HR Results werken alleen professionele arbeidsdeskundigen die gecertificeerd zijn door Hobeon en ingeschreven staan in het  SRA ( register voor arbeidsdeskundigen)


Casemanager
Wie helpt mij met de administratieve rompslomp als mijn medewerker ziek is? De casemanager is een expert op het gebied van wet en regelgeving zoals Poortwachter. De Casemanager begeleidt het verzuimproces, zorgt dat de noodzakelijke administratieve stappen tijdig worden genomen en zorgt mede voor een sluitend re-integratie dossier voor het UWV. De casemanager is de praktische spin in het web tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV.

Voor HR Results werken alleen ervaren casemanagers die gewerkt hebben bij uiteenlopende bedrijven.


Bedrijfsmaatschappelijk medewerker
 De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er ) wordt als een medewerker problemen heeft. Dat kan voortkomen uit de werksituatie en daarmee de privé situatie beïnvloeden of andersom. BMW-ers helpen bijvoorbeeld bij problemen van financiële aard, maar ook bij situaties van ongewenste intimiteiten, pesten of  ander gedrag wat de reputatie van een medewerker of bedrijf kan schaden.

Voor HR Results werken ervaren BMW’ ers die daarvoor een specifieke opleiding hebben genoten, zelfstandig zijn en de weg weten in de hulpverleningswereld.