Ondernemers die personeel in dienst hebben zijn wettelijk verplicht een loonadministratie en personeelsdossiers bij te houden van hun medewerkers. Maar hoe gaat dit nu in de praktijk? Welke administratieve handelingen moet je verrichten als iemand in dienst komt of uit dienst gaat? Mag je als werkgever een vaste onkostenvergoeding betalen? Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe bouw ik een goed personeelsdossier op? Vragen die onze medewerkers, die gespecialiseerd zijn in salaris en personeelsadministratie voor u oplossen.


Salarisadministrateur
Een goede salarisadministrateur is goud waard voor een organisatie. Ondanks dat de belastingdienst de slogan hanteert “leuker kunnen we het niet maken maar makkelijker wel”, is een salarisstrook de afgelopen jaren zeker niet transparanter geworden. De salarisadministrateur kan alle vragen van uw medewerkers beantwoorden over loonbelastingen, afdrachten aan de overheid, pensioenpremies, praktische vragen over de loonstrook en de CAO van uw bedrijf of organisatie. De salarisadministrateur biedt de zekerheid dat uw medewerkers de beloning krijgen die overeengekomen is.

Medewerker personeel & organisatie
Hoe verwerk je op een goede manier de onkostendeclaraties? Wie stelt in uw organisatie een goede arbeidsovereenkomst op die voldoet aan de laatste regelgeving zodat er niet een vast dienstverband ontstaat? Wie doet het verzuimbeheer in uw organisatie? Allemaal vragen die door een medewerker P&O worden beantwoord. Deze medewerker zorgt er voor dat uw personeelsadministratie op een correct wijze wordt uitgevoerd en u snel over de noodzakelijke gegevens kunt beschikken.